• .
  • .
  • .
  • .
  • .
  • .
  • .

За нас За нас
ПЗУ Поликлиника Манолеви е основана 1993 година од д-р Никола Манолев и д-р Павлина Манолевa. Во суштина на работењето на организацијата во првата декада е педијатриската дејност, општата медицина (матичната служба) и домашната посета кои претставувани преку нејзините носители д-р Никола Манолев и д-р Павлина Манолева стануваат синоним за висока стручност во областа на дијагностиката и третманот кај детската популација и геријатрија.

Повеќе…

Работно време:

од 07.00-19.45 од понеделник до петок.


  • Сабота и недела не работиме.
  • Матичните пациенти за сите итни состојби да се јават во поликлиника Чаир на дежурен лекар.
  • Матичните доктори од ПЗУ Манолеви во систем на ротација дежураат во Поликлинка Чаир за време на викенди.
  • Домашна посета од понеделник до петок во работно време, по претходен договор со доктор, спец. интернист.
Услуги Услуги
Во изминатата декада Манолеви ја проширија својата дејност со биохемиска лабораториска пракса и специјалистичка ординација по интерна медицина, кои заедно со надополнетата услуга во домашната пракса (ехо-дијагностика, лабораториски услуги, дијагностика и третман на сите ургентни заболувања), претставуваат комплетна лекарска здравствена заштита на секое семејство.

Повеќе…

Контакт Контакт